Умови прийому

Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 року №367 "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".
Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу директора школи, що видається на підставізаяви одного з батьків дитини(чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

1. копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (пред’являється оригінал);
2. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
3. оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Зарахування до початкової школи

Заява про зарахування дитини до першого класу та документи, подаються одним з батьків дитини особисто до 31 травня.
Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.
Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:
1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти;
2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування;
3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою.
Кiлькiсть переглядiв: 120