Як налагодити освітній процес в умовах дистанційного навчання

Технології дистанційного та змішаного навчання за рік пандемії коронавірусу стали вже звичними для шкіл. Державна служба якості освіти також пристосувала інструментарій проведення інституційного аудиту до умов дистанційної або частково дистанційної роботи закладів. Адаптації потребує організація освітньої діяльності, щоб заклади продовжували працювати якісно та ефективно і в умовах очного навчання, і онлайн. Змінювати слід і всі компоненти системи освітнього процесу школи.

Розглянемо, як директорові та педагогам налагодити роботу в умовах дистанційного навчання.

Організація освітнього процесу

Розклад

Важливо в організації дистанційного навчання узгодити розклад уроків з особливостями проведення онлайн-занять. На формування розкладу впливають освітні програми, навчальні плани, санітарні вимоги тощо, втім є і суб’єктивні чинники, як-от запит від батьків розпочинати заняття пізніше.

Настанови щодо формування розкладу в умовах дистанційного навчання:

● Оберіть єдину інтернет-платформу для розміщення електронних освітніх ресурсів, проведення онлайн-занять. Це мінімізує труднощі та плутанину, зніме дещо проблему комунікації між учасниками освітнього процесу.

● Дотримуйтесь санітарного регламенту та забезпечуйте черговість синхронного й асинхронного навчання.

● Порадьтеся з батьками учнів щодо зручного часу проведення онлайн-занять. В умовах дистанційного навчання розклад можна зміщувати в часі, наприклад розпочинати заняття пізніше, робити тривалу перерву, щоб учні могли перепочити, тощо. Особливо актуальним це є для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

● Забезпечте можливість консультацій. В умовах віддаленого навчання в учнів виникає потреба проконсультуватися з учителем. Організація консультаційних годин з різних навчальних предметів дасть змогу компенсувати відсутність особистого спілкування учнів із вчителем.

Інтернет-платформа

Обрання єдиної інтернет-платформи для забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання спростить взаємодію учасників освітнього процесу. Разом з тим, важливо пам’ятати, що учні можуть мати труднощі з доступом до того чи іншого каналу комунікації, інтернет-платформи тощо. У такому разі важливо передбачити для окремих учнів альтернативні рішення.

На що варто звертати увагу при обранні інтернет-платформи для дистанційного навчання:

● Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення тощо.

● Можливість ідентифікації учасників. Вчитель повинен мати змогу ідентифікувати всіх учнів, зареєстрованих у системі або присутніх на онлайн-уроці. Це перш за все питання безпеки.

● Структурованість матеріалу. Учням буде зручніше працювати із платформою, коли матеріал у ній буде структурований, тобто розміщений у вигляді цілісних навчальних тем, курсів. Це сприятиме організації віддаленої роботи учнів, вибору власної швидкості опанування навчального матеріалу.

● Наявність онлайн-журналу. Учнівство звикло мати доступ до своїх оцінок, переглядати їх у журналі після занять. Можливість робити це онлайн – вимога часу.

● Зворотний зв’язок. Це дасть змогу учням оперативно отримувати відгук від вчителя щодо виконаних завдань тощо.

Педагогічна діяльність

В умовах дистанційного навчання важливо застосувати інші форми й методи роботи. Не зовсім доцільно пропонувати учню опрацювати текст підручника, адже шкільні підручники спрямовані на очне навчання. Учитель має адаптувати навчальні ресурси відповідно до особливостей класу, можливостей учнів. Водночас під час проведення навчальних занять онлайн учитель обмежений у прийомах роботи. Відрізняється і стиль навчання дітей: в онлайн-режимі частина учнів можуть втрачати динаміку, інші ж навпаки – проявляти більшу активність та ліпше засвоювати матеріал. У той же час навчання з використанням дистанційних технологій відкриває нові можливості для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Поради педагогам для роботи в умовах дистанційного навчання:

● Адаптуйте матеріал. В умовах поділу уроку на синхронну та асинхронну частини навчальні матеріали потрібно відповідно адаптувати. Подумайте і визначте, що озвучити під час онлайн-уроку, а яку частину матеріалу надати на самостійне опрацювання, роботу в групах тощо.

● Записуйте та зберігайте онлайн-уроки. Це дасть можливість учням, які пропустили урок, наздогнати матеріал.

● Урізноманітнюйте форми роботи. Дистанційне навчання – це не лише онлайн-уроки (в ZOOM, MS Teams тощо). Онлайн-формат взаємодії дає змогу учням працювати в групах, розробляти проєкти тощо. Партнерство у роботі учнів можна використовувати і під час онлайн-уроку для виконання коротких завдань, і для більш масштабних завдань, що потребують тривалішого часу виконання.

● Приділяйте більше уваги результату, а не процесу. Відсутність достатньої кількості комп’ютерів у сім’ї, проблеми з доступом до інтернету чи інші труднощі можуть завадити учням відвідувати онлайн-уроки. Втім технології дистанційного навчання дають змогу компенсувати відсутність на онлайн-уроці та отримати результат – учні можуть надолужити пропущене, переглянувши запис уроку, ознайомившись із електронними освітніми ресурсами, виконавши завдання.

Важливою частиною успішної педагогічної діяльності умовах за дистанційного навчання є підтримка педагогічного колективу з боку директора.

Як директорові продемонструвати підтримку роботи педагогів в умовах дистанційного навчання?

● Забезпечте методичну та консультаційну підтримку. Організуйте навчання, семінари, обмін досвідом між педагогами.

● Не вимагайте звітності. Робота у дистанційному режимі часто вимагає від педагогів значно більшого часу на підготовку навчального матеріалу та комунікацію з учнями.

● Довіряйте. Надмірний контроль зі сторони керівництва, втручання в роботу вчителя під час використання технологій дистанційного навчання може додавати стресу учасникам освітнього процесу та демотивувати вчителя.

● Забезпечте педагогам повноцінний лікарняний у випадку хвороби. Технології дистанційного навчання, безумовно, дають змогу запобігти поширенню вірусів під час уроків, не перериваючи спілкування учнів між собою та вчителями. Однак педагоги мають право перебувати на лікарняному, не проводячи занять. Це саме стосується й учнів.

Система оцінювання

Зазнали змін і види завдань, які пропонуються учням. Завдання й форми роботи, що використовувалися в умовах очного навчання, можуть бути неприйнятними під час дистанційного. Наприклад, за використання технологій дистанційного навчання неможливо виконати завдання на перевірку знань, відтворення тексту підручника. Очевидно, що змінивши форми роботи під час уроків, потрібно змінювати і форми оцінювання.

Як вчителеві налагодити систему оцінювання?

● Оприлюднюйте критерії оцінювання до кожного завдання. Так учні наперед розумітимуть, як та за яким принципом формується оцінка.

● Давайте зворотній зв’язок. Практика показує, що в умовах дистанційного навчання найменші учні найбільше потребують детальних роз’яснень та зворотного зв’язку. Негативна оцінка може не дати достатньо інформації для учнів, натомість після пояснення, за що вона отримана, учень зможе порефлексувати про свої помилки.

● Не обмежуйте в часі. Учні мають різну динаміку роботи в онлайн-режимі. А в когось може повільніше працювати комп’ютер чи інтернет. Тому завдання, обмежені в часі, не рекомендовані для оцінювання результатів навчання учнів.

● Шукайте альтернативи. Звичні тестові завдання в умовах дистанційного навчання корисні для саморефлексії учнів. А для контрольних завдань ліпше знайти альтернативні форми, як-от тематичне есе, творче завдання тощо.

Освітнє середовище

За дистанційного навчання значна частину роботи зі створення освітнього середовища стали виконувати батьки, забезпечуючи дитину технікою, доступом до інтернету, облаштовуючи робоче місце. Втім директорові школи не варто забувати про такі важливі аспекти роботи:

● Безпека. Звертайте особливу увагу на безпечність доступу до інтернет-платформи, на якій відбувається дистанційне навчання. Профілі учнів мають бути підписані їхніми іменами.

● Правила поведінки. Звичні правила поведінки у школі не працюють в онлайн-форматі, тому варто адаптувати їх до дистанційного навчання – встановити правила спілкування під час зум-уроків тощо.

● Комунікація з батьками. Дистанційне навчання потребує частішої взаємодії з батьками, зокрема щодо поведінки дітей, їхнього режиму роботи, виконання завдань.

2020-2021 навчальний рік

Шановні батьки та діти!

Санітарна обробка приміщення дільниці та місць для голосування у школі буде проведена 23.10.2020 р., тому освітній процес у вівторок 24.10.2020 р. буде здійснюватися у звичайному режимі (очно).


До уваги батьків і здобувачів освіти!

Відновлення освітнього процесу з 16.11.2020 р.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України 12.11.2020 року, рекомендацій УО Миколаївської міської ради (лист від 13.11.2020 № 3710/13.01.01.-08/14) з 16 листопада 2020р. освітній процес в 5-9 класах здійснюватиметься у звичайному режимі (очно) із забезпеченням виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з проведенням 22.11.2020 другого туру виборів Миколаївського міського голови, закладам освіти, де розташовані виборчі дільниці, рекомендовано 23-24.11.2020 освітній процес здійснювати дистанційно через необхідність проведення санітарної обробки приміщень дільниць та місць для голосування.
Таким чином, освітній процес для учнів 1-9 класів 23-24.11.2020 буде здійснюватися дистанційно.

Шановні учні та батьки!

З 02 листопада учні 1-4 класів навчаються в школі у звичайному режимі.
Учні 5-9 класів навчаються у дистанційному режимі.

/Files/images/1/На сайт.jpg

Шановні учні та батьки!

Відповідно до рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 жовтня 2020 року (протокол № 39) на території м. Миколаєва встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки.
З 26.10. 2020 р. здобувачам освіти заборонено відвідування закладів освіти.
Повідомляємо, що з 02 листопада 2020 року освітній процес в школі для учнів 1-9 класів буде здійснюватися дистанційно до поліпшення епідеміологічної ситуації.
З метою якісного здійснення освітнього процесу на період дистанційного навчання вчителі школи згідно з розкладом будуть проводити уроки та інші заплановані освітні заходи.
Всі класи будуть працювати на єдиній загальношкільній платформі Google Classroom. Крім того вчителі будуть використовувати додаткові ресурси: відео конференції ZOOM та Meet, месенджери Viber, Telegram, електронну пошту.
При проведенні уроків не менше 30% матеріалу буде викладатися синхронно з використанням платформи ZOOM (для 1-4 класів відео-конференції тривалістю не більше 25 хвилин; для 5-11 класів відео-конференції тривалістю не більше 35 хвилин) та 70% - асинхронно (завдання, письмові роботи, тестування, інтерактивні вправи, флеш-картки, презентації, відео та аудіо пояснення, тощо) через сервіс Google Classroom.
Кожному учню до 30.10.2020 р. необхідно приєднатись до платформи Googlе клас за кодами, які надали класні керівники (або вчителі-предметники), до кожного предмету.
Всі питання, пов’язані з організацією освітнього процесу, вирішувати з класними керівниками.
Зв'язок з батьками буде підтримуватися через Viber, електронну пошту.

2019-2020 навчальний рік

Навчаємо дистанційно

Під час карантину в школі організована дистанційна робота вчителів-предметників, протягом якої вони здійснюватимуть освітній процес шляхом використання технологій дистанційного навчання.
Дистанційна освіта здійснюється на таких платформах, як Google-клас, Moodle, Zoom, Viber, You Tobe, classdojo, kahoot, електронна пошта та інших.
Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, відео-урок, практичні заняття, лабораторні роботи, тестування, консультації та інші.
Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час занять забезпечується передачею відео, аудіо, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.
Налагоджується продуктивна комунікація з батьками учнів, інформуємо їх про перебіг навчання та результати, надаємо поради щодо більш активного залучення дитини до навчального процесу.
Вчителі виставляють оцінки в електронному вигляді та в тимчасових журналах.
Фото-відео-звіти виконаної роботи вчителі надсилають на електронну пошту школи sh43@ukr.net.

Начання на карантині:
ЯК АДАПТУЮТЬ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ – ЛЮБОМИРА МАНДЗІЙ

/Files/images/1_informatika_dr/Навчання на карантині.jpg


Розклад онлайн-уроків

О 10:00 з 06.04. з понеділка по п'ятницю на ТВ :
5-й клас – ПлюсПлюс и 112 Україна
6-й клас – ZOOM и NewsOne
7-й клас – ZIK
8-й клас – Індиго и УНІАН
9-й клас – Рада и UA: Культура
10-й клас – UA: Перший
11-й клас – М1

Дистанційне навчання
у 2-В класі ІПК
Вчитель: Голубок Л. В.

Перед тим, як розпочати дистанційне навчання у моєму класі, мені довелося опитати батьків про їх можливості працювати через Інтернет ресурси.
Разом з батьками ми вирішили, що найбільш доступніше і найбільш зрозуміліше усім буде працювати через соціальну мережу Viber. Я створила в мережі нову групу «2-В уроки», до якої приєдналися не тільки батьки, а і учні мого класу.
Ми почали працювати таким чином:
1. Розклад уроків на день
2. План роботи до кожного уроку
3. Інтерактивні конспекти від авторів підручників «Я досліджую світ» та «Українська мова і читання»
4. Інтернет посилання з поясненнями незрозумілих слів, відео з поясненням нової теми із сайту YouTube «Віртуальна школа», тести із сайту «На урок», ресурси із сайту «Всеосвіта»
5. До уроку математики крім відео посилань, відправляю ще свої рукописні пояснення.
6. Перевірка робіт.
7. Аналіз роботи.
Приклади нашої роботи:
«Я досліджую світ» Тема: Давні подвір’я і сучасність. с. 38 (урок за планом фотографій)

/Files/images/1_golubok_dn/1.jpg

/Files/images/1_golubok_dn/2.jpg

/Files/images/1_golubok_dn/5.jpg

«Українська мова та літературне читання»
/Files/images/1_golubok_dn/6.jpg
«Математика»

/Files/images/1_golubok_dn/9.jpg

Деякі роботи дітей:
/Files/images/1_golubok_dn/10.jpg
Перевірка робіт відбувається так:
/Files/images/1_golubok_dn/11.jpg
/Files/images/1_golubok_dn/12.jpg
Дистанційне навчання в моєму класі займає набагато більше часу аніж звичайні уроки в школі. Але своєю маленькою перемогою я вважаю те, що усі учні і їх батьки приєдналися до цього процесу..
Отже, мій 2-В клас, хоч і маленькими кроками, але йде уперед і не збирається зупинятися на досягнутому!

Дистанційне навчання
в 1- А класі.
Вчитель Панайтакі М.В.

Навчання відбувається в класрумі, через вайбер, індивідуально по скайпу, консультаціі за телефоном. Даю короткі плани - конспекти уроків в гул класі. Використовую відео - уроки з різних предметів ( математика, українська мова, ЯДС (з різних сайтів ( з ютуба, Віртуальна школа, Всеосвіта). Використовую тести з сайтів « На урок», « Всеосвіта, створюю свої тести для дітей з предметів, презентації із ( Всеосвіта). Виконане домашнє завдання відправляють: через вайбер або на гул клас. Я коментую кожну роботу в особистих коментарях.
Даю косультації з усунення недоліків.
Ось наш курс у класрумі.
/Files/images/1_panaytaki_dn/1.jpg
Зразки.
Укр. мова
Тема. Письмо малої та великої букви Є є.Текст. Тема тексту.
Діти, давайте згадаємо скільки букв в українській абетці. (зз)
· Скільки голосних? (10)
· Назвіть їх ( а, о, у, и, і , ї, є, е ,ю, я)
· Які з цих букв завжди позначають 2 звуки ? (Ї)
· Які букви можуть позначати по 2 звуки ? ( я,,ю, є )
· Коли вони позначають 2 звуки ? ( на початку слова , після голосної, після апострофу) Після приголосної вони позначають лише 1 звук, вони позначають м’якість попереднього звука.
· Яка приголосна позначає 2 звуки ? (щ) це звуки ш та ч.
· Яка буква не позначає звука ?. Це м’який знак. Він вказує на м’ якість попереднього звука.
· Читаємо на ст 45- 46. Прочитайте слова де 2 склади? ( синє, літнє,..) Прочитайте слова де 3 склади? ( вечірнє, середнє,..) Прочитайте слова, де перший склад наголошений, де другий наголошени,..
· Читаємо текст. Як ви вважаєте, чи може бути каченя синім ?
· Прочитайте речення зі знаком питання , зі знаком оклику
· Прочитайте зачин тексту, основну частину, кінцівку..
Давайте визначимо тему тексту. Виконуємо звук. аналіз слова "синє", "малює".
Презентація на тему "Буква є" - На Урок
naurok.com.ua › Бібліотека › Українська мова › 1 клас

/Files/images/1_panaytaki_dn/2.jpg

· Пишемо в калігр. прописях ст.62.

/Files/images/1_panaytaki_dn/3.jpg

Математика
1.Сьогодні повторимо нумерацію чисел в межах 100.

· Назвіть числа від 20 до 100. Числа від 10 до 99 - це двоцифрові числа, тому що для записи цих чисел потрібні дві цифри. Найменше двоцифрове число- це 10. найбільше - це 99.
· Згадаємо, що попереднє число - це те, яке при лічбі називається раніше вказаного числа, наступне - після вказаного числа.
· Назвіть попереднє числа 19, правильно (18), наступне число 45 , правильно ( 46).
2. Гра. “ Впізнай число” В цьому числі 2дес. 5 од. ( 25),4 дес. 7 од. (47), 9 дес. 2 од. (92) ітд.
3. Запишіть під диктовку числа 17, 24, 63, 56, 87, 93, 67, 34.( пишемо в рядок, між числами ставити кому, пропускати 1 клітинку вправо )( Записуємо в зошит !!!)
4. Розкласти двоцифрові числа у вигляді розрядних доданків. ( розрядні доданки - це скільки окремо десятків, скільки одиниць. Наприклад розкладаємо число 18 - це

(10 +8), 64 - це 60 +4 ітд.
5. Розв’язуємо вирази.

10+5= 15-5= 15-10=

60+4= 64-60= 64-4=

50+8= 58- 8 = 58 -50= ( Записуємо в зошитЇ!!!)
6. Розв’я зати задачу.

В автобусі їхало 14 пасажирів. На зупинці вийшли 4 пасажири. Скільки пасажирів залишилось в автобусі ? ( записуємо в зошит) 14 – це сума. , 4 – перший доданок. Що треба знайти ? ( другий доданок) Згадаємо як знайти невідомий доданок. ( від суми відняти відомий доданок)

/Files/images/1_panaytaki_dn/6.jpg

Презентації з ЯДС.
Тема. Різноманітність рослин. Будова рослин.

/Files/images/1_panaytaki_dn/7.jpg


4-Б клас.
Вчитель Данилова Т.В.

З початку карантину організовано дистанційне навчання учнів 4-Б класу. Тетяна Вікторівна через групу у вайбері надає учням завдання згідно розкладу уроків. Ведеться чіткий контроль за їх виконанням, роботою над помилками. Діти із задоволенням виконують тести, завдання з підручника з усіх предметів навчального плану. Вірші з літературного читання здають особисто відеозвітами. Вчитель використовує різні сайти для підготовки до занять. Єдине бажання у всіх дітей і їх батьків: бути здоровими і скоріше повернутися до своїх друзів, вчителів, рідної школи.

Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player.

Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player.

Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player.

Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player.

/Files/images/1_sultanskaya_dn/IMG-20200324-WA0001.jpg


2-Г клас.
Вчитель Султанська О.П.

В моєму класі працюють дистанційно 10 учнів з 12—ти. Ми працюємо в фейсбуці, де створили спільну группу для дітей, батьків і викладачів. Також для дистанційної роботи використовуємо вайбер. У нас є чіткий розклад. Зранку понеділка я озвучую дітям розклад на тиждень. Щоденно після 9 ранку відправляю відео-привітання з побажанням на день. Нагадую розклад і викладаю матеріал. Визначаю, коли діти можуть попрацювати самі, вивчивши тематичний матеріал, а коли треба пояснення. Теоретичний матеріал викладаю в вигляді презентацій і відеоуроків. Далі на основі цього задаю вправи з підручника і в друкованому зошиті. Матеріали для презентацій і відеоуроків беру на сайтах «Всеосвіта», «На урок», «Навчаємось разом». Також мої діти всі зареєстровані у «Віртуальній школі» видавництва «Ранок», де ми разом передивляємось по понеділкам, середам і п'ятницям уроки для 2 класу і потім обговорюємо їх. Також багато цікавого розвиваючого матеріалу для корекції розвитку дітей з затримкою психічного розвитку я беру на сайті «Дистанційне навчання від видавництва Країна мрій». Матеріал викладаю в групі на фейсбуці, де є можливість обговорювати завдання, задавати запитання, додавати фото і відеофайли. За потребою в группі ми в запланований час виходимо в прямий ефір, щоб обсудити найважливіші питання. Як проходить перевірка знань? Я використовую тести, які створюю за допомогою конструктора сайту« на урок». Дітям подобаються такі завдання, вони легкі і цікаві. А письмові завдання діти фотографують і відправляють на перевірку. Виразне читання текстів записують на відео і також відправляють у вайбер або фейсбук. Дуже радує те, що і батьки і діти відносяться до такого навчання відповідально, чесно і старанно виконують завдання. Ось таке цікаве навчання у учнів мого 2—г класу. Тримаємося далі.

/Files/images/1_sultanskaya_dn/1.jpg

/Files/images/1_sultanskaya_dn/2.jpg


2-А клас.
Вчитель Вербицька Г.Л.

Починаючи із 12.03.2020р., учні 2- А класу долучилися до дистанційної форми навчання. Перші два дні це були завдання, надіслані через Viber для повторення вивченого матеріалу.
А з 16.03.2020р. вчитель Вербицька Ганна Леонідівна створила віртуальний клас на ресурсі Google classroom.
За підтримки батьків, майже усі учні 2-А класу долучилися до роботи. Щодня на цьому ресурсі Ганна Леонідівна викладає завдання з української мови, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Завдання містять не лише вправи з підручника, але й посилання на відеоресурси, відеоуроки, презентації. Також були розміщені посилання на Віртуальну школу видавництва «Ранок».
В коментарях до завдань учні звітують про те, що вони дізналися, діляться власними враженнями.
Перевірка знань також здійснюється дистанційно. Для цього розміщуються посилання на онлайн тести сайтів vseosvita.ua та naurok.com.ua .
Учні 2-А класу надсилають відеоматеріали - наприклад, як вони розповідають напам‘ять вірш.
Починаючи із 23.03.2020 р. було запроваджено проведення онлайн уроків у вигляді відеоконференцій на платформі Zoom. Щодня проводилися уроки з математики або української мови. Діти із нетерпінням чекали на віртуальні зустрічі із однокласниками та вчителем. Уважно слухали пояснення нового матеріалу та разом виконували завдання.
26.03.2020р. було проведено також відеоконференцію для батьків, під час якої Ганна Леонідівна надала поради, як краще організувати навчання дітей в умовах карантину, ознайомила із графіком наступних занять, дала рекомендації щодо роботи за системою Щоденні 5.
Наразі триває тиждень канікул. Діти читають книжки, виконують Щоденні 5 видів мовленнєвої діяльності. А вчитель готується до нових відеоконференцій, добирає цікаві та змістовні завдання для своїх другокласників.

Учитель російської мови та літератури Ткаченко Л.М.

Учитель російської мови та літератури Ткаченко Л.М. організувала дистанційне навчання з використання таких контентів, як: Viber, YouTube, Google Клас, LearningApps. Учням було запропоновано завдання різних видів: вправи, картки з індивідуальними завданнями, творчі завдання (малюнки з коментарями, відповіді на проблемні питання, написання анотацій, виконання контрольних робіт і т.д.) Додатково пропонувалися різні тести, які учні проходили в режимі online. Новий матеріал пояснювався за допомогою схем, таблиць, матеріалу підручника, відео на YouTube. Кожна виконана робота не просто оцінювалася, а й коментувалась. З багатьма учнями і їх батьками зв'язок підтримувалася особисто, з деякими - через класних керівників. Всі оцінки зафіксовані в тимчасовому журналі.

/Files/images/1_tkachenko_dn/1.jpg

/Files/images/1_tkachenko_dn/2.JPG

/Files/images/1_tkachenko_dn/3.JPG

/Files/images/1_tkachenko_dn/4.jpg


Вчителі інформатики
Бардтінова Н.М., Улюра О.П.

Для всіх класів з 2-го по 11-й було створено окремі курси у Googl класі.

/Files/images/1_informatika_dr/Створені курси.jpg

Згідно до кількость завдань за розкладом, викладаються завдання до уроків.

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 2 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 3 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 4 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 5 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 6 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 7 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 8 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 9 клас.jpg

/Files/images/1_informatika_dr/Завдання 11 клас.jpg

Виконавши завдання діти викладають його до особистого кабінету у Google класі. Всі роботи перевіряються та оцінюються.

/Files/images/1_informatika_dr/Здані роботи 2 класу. Такі є по всіх класах і завданнях..jpg


Бондаренко М.П.
Учитель української мови та літератури

Класний керівник 5А

*надала учням/батькам учнів розклад уроків по телебаченню
*отримують учні, батьки інформацію від вчителів щодо виконання завдань учнями
*повідомляю учнів/батьків учнів, якщо завдання систематично не виконуються
*веду моніторинг захворюваності учнів
*створила групи за предметами

Вчитель української мови та літератури

*створила групи у вайбері для кожного класу
* створила сторінки для кожного класу у середовищі Google сайт
*відповідно до розкладу уроків розміщую навчальні матеріали та завдання для учнів, перевіряю виконання учнями завдань, повідомляю класним керівникам, якщо учні не виконують завдання
*у створенні сайту використовую різноманітні матеріали/завдання (теоретичний матеріал, відеоз ютубу, тести та ін.) відповідно до віку учнів та сформульовані доступною для учнів мовою;
*займаюсь методичною роботою, самоосвітою,виконую завдання з курсів: читацька грамотність, медіаосвіта, активно-продуктивне читання,навчально-методичне забезпечення,український правопис і сінгапурська методика
*веду паперовий журнал з мови та літератури по класах

Учні

*приєднуються до уроків по телебаченню
*навчаються за матеріалами (за розкладом уроків), виконують та надсилають завдання до термінів вказаних вчителем
*за необхідності звертаються за допомогою до вчителя, та як класного керівника
*дотримуються правил безпеки у період карантину

Батьки

*допомагають учням організувати роботу під час карантину (розробити режим), підтримують та заохочують дітей
*за необхідності звертаються за консультаціями до класного керівника
*дотримуються правил безпеки у період карантину
*повідомляють класних керівників у разі захворення дитини

/Files/images/1_bondarenko_dn/1.png

/Files/images/1_bondarenko_dn/6.png

/Files/images/1_bondarenko_dn/2.png

/Files/images/1_bondarenko_dn/4.png

/Files/images/1_bondarenko_dn/5.png


Учитель хімії, біології та
основ здоров'я
Демченко Ірина Володимирівна.

Я організовувала дистанційне навчання з 12.03.2020 року з використанням таких сервісів, як: вайбер та ютуб. Учням було запропоновано завдання різних видів: вправи, таблиці, лабораторні та практичні роботи, творчі завдання (кросворди,повідомлення по темам). Додатково пропонувалися різні тести, які учні виконували самостійно і скидували їх мені через вайбер.
Новий матеріал пояснювався за допомогою матеріалу підручника та відеоуроків на ютубі. Кожна виконана робота оцінювалася і коментувалася. З багатьма учнями і батьками зв'язок підтримувався індивідуально, а з деякими через класних керівників. Всі оцінки зафіксовані в електронному домашньому журналі.

/Files/images/1_demchenko_dn/1.jpg

/Files/images/1_demchenko_dn/2.jpg

/Files/images/1_demchenko_dn/3.jpg

/Files/images/1_demchenko_dn/4.jpg

/Files/images/1_demchenko_dn/5.jpg

/Files/images/1_demchenko_dn/6.jpg


Дистанційне навчання
вчителя 3-Б класу
Онищук О. П.

Я розпочала дистанційне навчання у своєму класі одразу після оголошення карантину. Перш ніж обрати зручний формат,провела опитуваннясеред батьків та учнів. Виявилось, що доступ до персонального гаджету (телефона, ноутбука, планшета) мають не всі. Деякі діти мають гаджет після обіду, коли додому повертаються батьки.
Проаналізувала свої робочі плани та порахувала кількість занять за кожним предметом. Свою роботу я почала в гугл класі.
Спілкування з колегами, дітьми відбувається через вайбер-групу та групу у фейсбук – вони є у всіх, тому це зручно. Однак всі матеріали зібрані в папках на гугл-диску.
На гугл-диску я зібрала всі електронні версії підручників. Таким чином, кожен учень класу за любих обставин, маючи при собі гаджет, завжди зможе виконати домашнє завдання.
На гугл-диску за кожним предметом закріпила папку з завданнями по темах. У кожній – дата і уроки. Для зручності, залишила дітям номери завдань, сторінки, посилання на онлайн підручник, відеоурок або презентацію за темою, а також посилання на тести. Знаючи зацікавленість батьків у навчанні дітей, залишила фото деяких своїх конспектів з найважчих тем (або посилання на онлайн конспект). Це зручно.
Зробила ексель-таблицю: електронний журнал, в якому веду щоденний облік, контролюю виконання завдань, виставляю бали.
Минулого тижня провела тестування через гугл-форми на сайті “На Урок”. Також завантажила власні тести у папки гугл-диску, які відправила на електронну пошту учням. Діти пройшли тести, побачили результат і свої помилки.

/Files/images/1_onischuk_dn/1.jpg

/Files/images/1_onischuk_dn/2.jpg


Дистанційне навчання з історії.
Учитель Дремова Л.О.

Робота з організації дистанційного навчання була розпочата з першого дня карантину. В кожному класі вона має певні особливості.
Для 9 класу був створений блог на платформі Google
/Files/images/1_dremova/1.jpg
та група у VIBER. Учням запропоновано відеоуроки, робота з додатковими джерелами. Звітування поточних робіт через фото. Тематичне оцінювання проведено через Google форми
/Files/images/1_dremova/2.jpg
Активно використовується така форма, як спільні презентації у Google презентаціях.
Так само спільні презентації впроваджуються у 8-х класах.

/Files/images/1_dremova/3.jpg

7-і класи через більш низький рівень технічного забезпечення в основному працюють над виконанням робіт у зошитах, та звітують через фото у VIBER.

/Files/images/1_dremova/4.jpg

6-ті класи починали через фотозвітування: виконання таблиць, відповіді на проблемні питання, та творчі завдання.

/Files/images/1_dremova/5.jpg

Зараз 6-ті та 8-мі класи поступово приєднуються на платформу lerning.aps, де отримують завдання в ігровій формі. Також там розміщений відеоконтент. Статистика сайту дозволяє миттєво відслідковувати рівень виконання учнями завдань.

/Files/images/1_dremova/6.jpg


Дистанційне навчання
у 4-В класі ІПК
Вчитель: Кухта З.І.

Я вивчила можливості кожної дитини з мого класу. Даю завдання в Googl Клас, а потім дублюю у Вайбер, для тих, хто не має комп'ютера або сучасного телефону. Я складаю план уроку, який найчастіше містить відео або презентацію (якщо доступне відео відсутнє в інтернеті, знімаю своє). Надсилаю дітям. Вони переглядають.

/Files/images/1_kuhta_dn/1.jpg

Далі знайомляться з матеріалом підручника, вчать правило, виконують вправи у зошиті.

/Files/images/1_kuhta_dn/2.jpg

/Files/images/1_kuhta_dn/3.jpg

Вони працюють старанно, намагаються бути уважними, виконати все правильно.

/Files/images/1_kuhta_dn/4.jpg

В кінці роботи - тести на сайті «На урок». Я сама спробувала створити тести. Для моїх любих дітей треба більше наочності.

/Files/images/1_kuhta_dn/5.jpg

Крім того мої учні працюють (по бажанню) в «Розумниках» та в Інтерактивній школі.
Я дякую учням і батькам за співпрацю

Дистанційне навчання
Матвієнко Н.М.,
вчитель української мови та літератури

Дистанційне навчання здійснюю через Viber, Google-сайт, електронну пошту, You-Tube. Основними видами моєї роботи з учнями 6А, 7Б, 8Б, 9А, 11А є: лекція, відеоуроки, практичні поради щодо виконання завдань, заповнення Google-форм, аудіодиктанти.

/Files/images/1_matvnko_dn/1.jpg

/Files/images/1_matvnko_dn/2.jpg

/Files/images/1_matvnko_dn/3.jpg

/Files/images/1_matvnko_dn/4.jpg


Дистанційне навчання
вчителя математики Борової О.В.

Дистанційне навчання з математики, алгебри та геометрії для учнів 5-А, 5-Б, 7-А, 7-Б, 8-Б я організувала за допомогою таких контентів: Viber, You Tube, Skype. Учням було запропоновано завдання різних видів,а також тести для проходження онлайн. Надсилаю короткі плани-конспекти уроків, використовую відео-уроки з різних сайтів та матеріал зі шкільних підручників. Домашні завдання отримую на Viber, кожна робота перевіряється. Всі оцінки зафіксовані.

/Files/images/1_borovaya/1.jpg

/Files/images/1_borovaya/2.jpg

/Files/images/1_borovaya/6.jpg

/Files/images/1_borovaya/4.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 4126