ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Миколаївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
для І ступеня (початкова школа)
на 2020-2021 навчальний рік

/Files/images/1/1_navch_plani/1.jpg

/Files/images/1/1_navch_plani/2.jpg

/Files/images/1/1_navch_plani/3.jpg

/Files/images/1/1_navch_plani/4.jpg

/Files/images/1/1_navch_plani/5.jpg

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Миколаївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
для ІІ ступеня (базова середня освіта)
на 2020-2021 навчальний рік

/Files/images/1/1_navch_plani/6.jpg

/Files/images/1/1_navch_plani/7.jpg


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
для ІІ ступеня (базова середня освіта)
на 2019-2020 навчальний рік

Навчальний план
для 5 -8- х класів
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
(складений відповідно до таблиці 2 Типової освітньої програми, затвердженої
наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-Б 6-Б 7-Б 8-Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2
Українська література 2 2 2 2
Англійська мова 3 2 2 2
Російська мова 3 3,5 2,5 2
Інтегрований курс «Література» (російська література та зарубіжна) 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1
Основи правознавства - - - -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 -
Образотворче мистецтво 1 1 1 -
Мистецтво - - - 1
Математика Математика 4 4 - -
Алгебра - - 2 2
Геометрія - - 2 2
Природо-знавство Природознавство 2 - - -
Біологія - 2 2 2
Географія - 2 2 2
Фізика - - 2 2
Хімія - - 1,5 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1
Інформатика 1 1 1 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 26,5+3 29+3 29,5+3 29,5+3
Додатковий час
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26,5+3= 29,5 29+3= 32 29,5+3= 32,5 29,5+3= 32,5

Навчальний план
для 5 -9- х класів
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
(складений відповідно до таблиці 12 Типової освітньої програми, затвердженої
наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 6-А 7-А 8-А 9-А
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 2 2 2 2
Російська мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природо-знавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Додатковий час
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 25,5+3= 28,5 27,5+3=30,5 29+3=32 29,5+3=32,5 31+3=34

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
для ІІІ ступеня (профільна середня освіта)
на 2019-2020 навчальний рік

Навчальний план
для 11 класу
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
(складений відповідно до таблиць2,3 Типової освітньої програми, затвердженої
наказом МОН України від 20.04.2018 №408)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
11
Базові предмети 26
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Англійська мова 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети: 3
Інформатика Мистецтво 1,5 1,5
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття: Українська мова (профільний предмет) Математика (предмет) Історія України (предмет) Індивідуальні заняття (історія) 2 1 0,5 0,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 33

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області для ІІ-ІІІ ступенів (базова, профільна середня освіта)
на 2018-2019 навчальний рік

Навчальний план школи для ІІ ступеня (базова середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 405:
- навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини (таблиця 2) – 5-Б, 6-Б, 7-Б класи;
- навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини і вивченням двох іноземних мов (таблиця 11) – 8-Б клас (друга іноземна мова - німецька);
- навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини (таблиця 12) – 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А класи.

Навчальний план для 5 -7- х класів
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області (складений відповідно до таблиці 2 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-Б 6-Б 7-Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5
Українська література 2 2 2
Англійська мова 3 2 2
Російська мова 3 3,5 2,5
Інтегрований курс «Література» (російська література та зарубіжна) 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Основи правознавства - - -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво - - -
Математика Математика 4 4 -
Алгебра - - 2
Геометрія - - 2
Природо-знавство Природознавство 2 - -
Біологія - 2 2
Географія - 2 2
Фізика - - 2
Хімія - - 1,5
Технології Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 26,5+3 29+3 29,5+3
Додатковий час курс за вибором: Історія Миколаєва 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 29+3 29,5+3

Навчальний план для 8 класу
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області (складений відповідно до таблиці 11 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
8-Б
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Англійська мова 2
Німецька мова 2
Російська мова 2
Інтегрований курс «Література» (російська література та зарубіжна) 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -
Мистецтво* Музичне мистецтво -
Образотворче мистецтво -
Мистецтво 1
Математика Математика -
Алгебра 2
Геометрія 2
Природо-знавство Природознавство -
Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 31,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації -
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3

Навчальний план для 5 -9- х класів
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області (складений відповідно до таблиці 12 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 6-А 7-А 8-А 9-А
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 2 2 2 2
Російська мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природо-знавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Додатковий час курс за вибором: Історія Миколаєва 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3

Навчальний план
для 10 класу (україномовного) Миколаївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
(складений відповідно до таблиць 2,3 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10
Базові предмети 27
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Англійська мова 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети: 3
Інформатика Мистецтво 1,5 1,5
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття: Українська мова (профільний предмет) Російська мова (предмет) 2 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 33

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Кiлькiсть переглядiв: 744