Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Назва закладу: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 ім. К.Ф. Ольшанського
Область (місто): Миколаїв
Район/ ОТГ: Корабельний
Населений пункт/ район міста:
Електрона адреса закладу: sh43@ukr.net
Мова(и) навчання: українська, російська
Форма власності: комунальна
Прогнозована кількість учнів 5 класу: українська - 35, російська - 32
Назва підручника Автор Мова підручника Замовлено:
для учнів для вчителів
1 «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Глазова О.П. укр 35 1
2 «Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр. + нацменшини Авраменко О.М. укр 67 2
3 «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшини Несвіт А.М. укр 35 1
рос 32 1
4 «Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О, Кобзар О.І. укр 35 1
5 «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшин Істер О.С. укр 35 1
рос 32 1
6 "Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшин КоршевнюкТ.В. Баштовий В.І. укр 35 1
рос 32 1
7 «Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти укр + нацменшин Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К. укр 35 1
рос 32 1
8 «Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» Давидюк Л.В. рос 35 1
9 «Російська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф., Снітко О.С. рос 32 1
10 «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою Бондарева О.Є, Ільїнська Н.І., Бітківська Г.В., Мацапура В.І. рос 32 1

Директор школи Л.В. Курбакова


СХВАЛЕНО Педагогічною радою школи Протокол № 12 від 31.08.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО Директор школи ________ Л.В. Курбакова

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області для ІІ-ІІІ ступенів (базова, профільна середня освіта)
на 2018-2019 навчальний рік

Навчальний план для 5 -7- х класів
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області (складений відповідно до таблиці 2 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-Б 6-Б 7-Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5
Українська література 2 2 2
Англійська мова 3 2 2
Російська мова 3 3,5 2,5
Інтегрований курс «Література» (російська література та зарубіжна) 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Основи правознавства - - -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво - - -
Математика Математика 4 4 -
Алгебра - - 2
Геометрія - - 2
Природо-знавство Природознавство 2 - -
Біологія - 2 2
Географія - 2 2
Фізика - - 2
Хімія - - 1,5
Технології Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 26,5+3 29+3 29,5+3
Додатковий час курс за вибором: Історія Миколаєва 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 29+3 29,5+3

Навчальний план для 8 класу
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області (складений відповідно до таблиці 11 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
8-Б
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Англійська мова 2
Німецька мова 2
Російська мова 2
Інтегрований курс «Література» (російська література та зарубіжна) 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -
Мистецтво* Музичне мистецтво -
Образотворче мистецтво -
Мистецтво 1
Математика Математика -
Алгебра 2
Геометрія 2
Природо-знавство Природознавство -
Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 31,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації -
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3

Навчальний план для 5 -9- х класів
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43
імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області (складений відповідно до таблиці 12 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 6-А 7-А 8-А 9-А
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 2 2 2 2
Російська мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природо-знавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Додатковий час курс за вибором: Історія Миколаєва 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3

Навчальний план
для 10 класу Миколаївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф. Ольшанського
Миколаївської міської ради Миколаївської області
(складений відповідно до таблиць 2,3 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10
Базові предмети 27
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Англійська мова 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети: 3
Інформатика Мистецтво 1,5 1,5
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття: Українська мова (профільний предмет) Російська мова (предмет) 2 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 33

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Кiлькiсть переглядiв: 160